Các dòng sản phẩm

Kiến Tường cung cấp đầy đủ những sản phẩm bao bì cho các ngành sản xuất trọng yếu.

pp-det

Sản phẩm PP dệt

Upload Image...

Bao bì ngành nông nghiệp

Upload Image...

Bao bì phân bón

bao-bi-bot-mi
Bao bì đựng gạo, tinh bột sắn Xuất Khẩu, Nội Địa
tui-hdpe

Túi thổi PELD, PEHD