Các dòng sản phẩm

Kiến Tường cung cấp đầy đủ những sản phẩm bao bì cho các ngành sản xuất trọng yếu.

Sản phẩm PP dệt

Upload Image...

Bao bì ngành nông nghiệp

Upload Image...

Bao bì phân bón

Bao bì đựng gạo, tinh bột sắn Xuất Khẩu, Nội Địa

Túi thổi PELD, PEHD