Liên hệ

Địa chỉ: Tổ 47, Khu phố Sân Cu, Phường Long Thành Bắc,
Thị xã Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh.

Email: baobikientuong@gmail.com

Sales manager: +84 0945 304050 – Mr. Khanh

+84 0845 304050 Ms. Tuyền

Office: +84 2763 833 456

Fax: +84 2763 940050